Oversettelse og tolking

Siden 1995 jobber jeg utelukkende som tolk og oversetter fra og til det norske språket. Jeg har ingen klar spesialisering, men jeg driver i hvert fall ikke å søker opp tekster som er tekniske eller på annen måte altfor fagrettet – bortsett fra juridiske tekster eller forskjellige dokumenter.

Jeg jobber som freelancer og får oppdrag fra både forskjellige oversetteragenturer og også privatpersoner, gjennom bedrifter, norsk ambassade, politi- og andre myndigheter.

Jeg tolker under bryllup og av og til også ved forskjellige besøk og ekskursjoner i skoler, barnehager og bedrifter, eller på borger og slott – noe jeg er også i stand til å organisere.

Jeg er medlem av den tsjekkiske oversetterunion (JTP) og – siden jeg er autorisert rettstolk – Kammeret til rettstolker i Tsjekkia (KST ČR).

Prisliste

Moje cena za překlad je 550 Kč / NS / NS* – u soudně ověřených jednostránkových dokumentů se jedná o 650 Kč /doklad.
Vanlige oversettelser mottar jeg og sender per mail, autoriserte oversettelser med post eller (i Praha) personlig.
Min pris for tolking er 600 CZK / time + reiseutgifter og ev. kost/losji når det gjelder tolking utenfor Praha.
*1 NS (normside) er lik 1800 tegn inkl. mellomrom.