Překlady norština

Od roku 1995 pracuji výhradně jako tlumočnice a překladatelka norského jazyka – nemám žádnou vyhraněnou specializaci, ale rozhodně nevyhledávám texty technické ani příliš jinak odborné – kromě právnických textů nebo různých dokladů.

Pracuji na volné noze a práci dostávám jak od různých překladatelských agentur, tak i od soukromých osob, přes firmy, norské velvyslanectví, policii, soudy i státní zastupitelství.

Občas též tlumočím i při různých návštěvách a exkurzích ve školách, školkách a podnicích, nebo při návštěvách hradů a zámků – a jsem i schopna takovéto návštěvy zorganizovat.

Jsem členkou Jednoty tlumočníků a překladatelů (JTP) a Komory soudních tlumočníků (KST ČR) a jelikož jsem autorizovaná tlumočnice, tak mám samozřejmě i soudní razítko.

Ceník

Moje cena za překlad je 550 Kč / NS / NS* – u soudně ověřených jednostránkových dokumentů se jedná o 650 Kč /doklad.
Obyčejné překlady dostávám a odesílám e-mailem, soudní překlady poštou nebo (v Praze) osobně.
Moje cena za tlumočení je 600 Kč /hodina + cestovné a případně ubytování/jídlo, když se jedná o tlumočení mimo Prahu.
*1 NS (normostrana) se rovná 1800 znaků včetně mezer.