Svatba v Praze

V posledních letech je pro Nory stále populárnější vdávat a ženit se v Praze. Hlavním důvodem je romantická atmosféra, která z tohoto starobylého města dýchá … i když ani pro ně stále ještě příznivé ceny zajisté také nejsou k zahození.
Jelikož však není možné se nechat oddat na místním norském velvyslanectví, tak probíhají svatby na českých úřadech nebo v českém kostele.
Co se týká „smíšených“ manželství, tak ta si většinou s místem i termínem svatby dobře poradí sama – otázkou zde ale často zůstává, co potřebuje norský snoubenec za podklady, popřípadě co potřebují Češi, kteří se chtějí vzít v Norsku.

Podklady svatba v ČR

Pro svatbu v ČR potřebují norští občané následující doklady (všechny musí být originál nebo ověřené kopie):

 

 ► Rodný list

Delší verze, kde jsou též jména rodičů, pozor aby jméno nevěsty bylo opravdu to, které měla v době narození!

► Vysvědčení o právní způsobilosti (Ekteskapsattest)

Vystavené norským daňovým úřadem na základě rodného listu a vyjádření svědků (Forlovererklæring) a vyjádření snoubenců(Brudefolkerklæring) jeho platnost jsou 4 měsíce !!

Případné rozhodnutí o rozvodu (Skilsmissebevilling)

Nebo úmrtní list (Dødsattest)

A pro občany mimo územíSchengen :

Potvrzení z cizinecké policie (úřední dny PO-ST – v dostatečném předstihu před obřadem)

 Všechny doklady musí být opatřeny apostilou, což je čtverhranné razítko, ověřující pravost podpisu úředníka, vydané příslušným krajským úřadem (Fylkesmannen).

 Počítejte s tím, že získání příslušných dokladů i razítek může trvat vícero týdnů v Norsku (zvláště v době dovolených) a tyto by měly být zde v ČR v dostatečný čas před obřadem.

Podklady svatba v Norsku

Pro svatbu v Norsku/Oslo jsou zapotřebí následující dokumenty (všechny musí být originál nebo ověřené kopie):

 

 ► Rodný list

Musí být ověřen v ČR (ověření od krajského úřadu + apostilla*) nebo na č. ambasádě v Norsku a přeložen soudním překladatelem v ČR nebo na ambasádě.

 ► Vlastní vyjádření (egenerklæring fra brudefolkene)

Pro každého zvlášť,musí být originál.

 ► Vyjádření svědka (forlovererklæring)

Pro každého svědka zvlášť, musí být originál. Svědkem lze být přítel nebo člen rodiny nad 18 let.

 ► Vysvědčení o právní způsobilosti

Vydané čs. Úřady – matrika. Má v tom být uvedeno rodinný stav, stále bydliště a že není překážek k uzavření manželství. Nesmí být starší jak 4 měsíce, není-li v něm uvedeno jinak.

Musí být ověřeno v ČR (ověření od krajského úřadu + apostila*) nebo na č. ambasádě v Norsku a přeloženo soudním překladatelem v ČR nebo na ambasádě.

 ► Povolení k pobytu

Dokázané razítkem v pase nebo jinou dokumentací – potvrzení od policie musí být originál (jedná se i o turistický pobyt!)

 ► Právoplatné soudní rozhodnutí nebo úmrtní list

A informace o rozdělení majetku po úmrtí – Musí být ověřeno v ČR (ověření od krajského úřadu + apostila*) nebo na č. ambasádě v Norsku a přeloženo soudním překladatelem v ČR nebo na ambasádě.

________

Datum sňatku se rozhodne až po předání žádosti (egenerklaering fra brudefolkene) spolu s dokumentací – ne dříve jak 4 měsíce a ne později jak 2-3 týdny před obřadem.

V Oslo se obřad provádí v Oslo tinghus, C.J. Hambros plass 4, 2.poschodí každý všední den mezi 09:00 a 15:00 /15.5.-15.9. jen do 14:30/ a některé soboty.

Mluví-li někdo ze svatebčanů jen cizím jazykem, je zapotřebí se o tom domluvit předem. Obřad může být v angličtině, němčině nebo ve francouzštině – u jiných jazyků je zapotřebí aby si svatebčané sami zařídili přítomnost tlumočníka

S čím mohu pomoci ?

 ► Norsko-česká svatba v ČR

Jako soudní tlumočnice mohu přeložit všechny doklady z norštiny.
Mohu tlumočit při samotném obřadu.
Po obřadu mohu přeložit oddací list do norštiny, případně být nápomocná s obstaráním apostily na Ministerstvu zahraničí.
Samozřejmě, že Vám ráda poskytnu informace a rady ohledně dokladů před i po svatbě.

 ► Česká svatba v Norsku

Jako soudní tlumočnice mohu přeložit všechny vaše potřebné doklady do norštiny (poté, co na nich je ověření od krajského úřadu + apostila).

Po obřadu mohu přeložit oddací list z norštiny – v tomto případě je zapotřebí, aby na něm byla apostila z Norska.

Cena

Cena za překlad: 650 Kč / NS za dokument.

Cena za tlumočení během obřadu: Praha Kč 2.500 (5.000 Kč víkend), mimo Prahu též cestovné.

Případné tlumočení během hostiny: 600 Kč / hod

Pro mimopražské mohu také předem zařídit apostilu na dokladech – za cenu 1.450 Kč, což zahrnuje poplatky, dobu s tím strávenou a porto.

Formuláře

Vlastní prohlášení snoubenců :EGENERKLAERING FRA BRUDEFOLKENE

 

Prohlášení svědků : FORLOVERERKLAERING

 

Právní způsobilost v norštině : APOSTILLE

 

EKTESKAPSATTEST