Bryllup i Praha

I de siste årene er det blitt stadig mer populært for nordmenn å gifte seg i Praha. Hovedgrunnen er nok den romantiske atmosfæren, som denne storbyen med middelalderspreg kan by på … selv om det fortsatt rett gunstige prisnivået er heller ikke til å forkaste.
Men siden det ikke er mulig å la seg vie på den norske ambassaden, så foregår bryllupene på tsjekkiske rådhus, i parker, på båter eller i kirker.
Når det gjelder “blandede” ekteskap, så der ordner den tsjekkiske parten stort sett alt som trengs, men er de, som vil la seg vie her, to nordmenn som bor i Norge, kan dette nok medføre en del praktiske hindringer. Og det er da her jeg kommer inn, med råd og tips, oversettelse og innlevering av dokumenter, tolking under vielsen samt kontinuerlig veiledning underveis.
logo

Nødvendige underlag

Hver av dere kommer til å trenge følgende dokumenter, som dere skal sende til meg for oversettelse, enten i originalutgave eller i form av bekreftet kopi. De skal også være på NORSK (Pass på det, registerkontorene i Norge har en forkjærlighet for å utstede de på engelsk og da må det en ekstra tolk med i spillet, noe som koster ekstra tid og penger).

 

 ► Fødselsattest

Helst den noe lengre utgaven, der navnene til foreldre er med.

Pass på, at navnet på en brud, som har senere byttet navn – f.eks. ved melding eller ekteskap – er oppgitt slik det var på fødselstidspunktet!

► Ekteskapsattest (document of non-impediment)

Denne bekreftelse på at det ikke er noe til hinder for å inngå ekteskap vil dere få på skattekontoret, men husk at det bare varer i 4 måneder !!

For å få utstedt ekteskapsattest, må man ha en forlovererklæring og egenerklæring fra brudefolkene, men disse skal ikke sendes videre til Tsjekkia.

Eventuelt skilsmissebevilling (hvis noe av dere er skilt)

Eventuelt dødsattest (hvis noen av dere er enke/enkemann)

VIKTIG ! Det er viktig at alle de nødvendige dokumentene (fødselsattester, ekteskapsattester og ev. skilsmissebevillinger/dødsattester) blir forsørget med en såkalt APOSTILLA-stempel, som er et firkantet stempel gitt av fylkesmannen.

Regn med at det å skaffe frem de nødvendige dokumenter og stempel kan gjerne ta flere uker i Norge og de skal helst være her senest 4 uker før vielsen.

Foruten de ovenstående dokumenter, trengs det:

Utfylt søknadsskjema

 Som jeg fyller ut på grunnlag av de opplysninger jeg får fra dere i det spørreskjemaet som dere vil få tilsendt

 

Kopi av passene deres

Gjerne scannet inn

 

Pass

Først når dere kommer hit !

NB! Ovenstående underlag gjelder NORSKE statsborgere. Om en av dere er utenlandsk statsborger, er det viktig å innhente opplysninger om hva vedkommende trenger på forhånd. Er vedkommende fra et land utenfor EU, regn med at han/hun må før vielsen ta en tur til fremmedpolitiet.

 

Uansett bør dere kontakte meg før dere starter med å få tak i dokumentene for å avklare termin.

Dere selv må også komme til Praha flere dager i forveien før selve vielsen, ettersom man må innom registreringskontoret, der kontordagene er mandag og onsdag.

Sted og tig

Dessverre er jeg fast forankret i Praha, og det er derfor ikke mulig for meg å ordne alt det byråkratiske utenfor byens grenser – selv om jeg er i stand til å reise rundt i landet, når det dreier seg om bare selve tolking.

 

 ► Gammelby rådhus

Det rådhuset jeg personlig har forkjærlighet for er Gammelby rådhus i Praha 1, som ble grunnlagt allerede i 1338.  For få år siden ble den totalt rekonstruert og tilpasset sin opprinnelige gotiske stil.

Rådhuset ligger sentralt og til tross for at disse er der ofte “på løpende bånd” så er seremonien både vakker og høytidelig. Rådhuset faller inn under registreringskontoret i Praha 1, der de ansatte har meget god praksis med utenlandske bryllup og er meget imøtekommende, og det er også god grunn til å velge nettopp det.

Vigselsdagene er tirsdag, torsdag, fredag og (mot et ekstragebyr) også lørdag, tiden er som oftest mellom 8:00 og 13:30

 ► Rådhuset i Den nye byen

Rådhuset i Den nye byen er på ingen måte noen nymotens bygning som navnet skulle tilsi – dette er et prakteksemplar av gotisk arkitektur fra Karl IV. tid. Rådhuset ligger i Praha 2 og ble allerede under sin oppreisning den mest betydningsfulle bygningen på Karlsplassen.

Vigselsdagene er torsdag og fredag, tiden er mellom 9:00 og 13:30

 ► Vrtbovska hagen 

Vrtbovskahagen er en italiensk barokkhage av terrasse-type på Lillesiden i Praha. Tilgang til det er gjennom Vrtba palass i Karmelitská gate.Hagen bærer sitt navn etter sin grunnlegger, eier av de lokale vingårdene og palasser John Joseph Vrtba, som lot det byggei begynnelsen av det 18. tallet av den tsjekkiske barokkarkitekten Franz Maximilian Kanka. Statuene i hahener laget av Matthias Bernard Braun, freskeravVenus erlaget av Václav Vavrinec Rainer. Vrtbovska Garden er kjent som en av de vakreste i Praha.

Det er mulig å ha både borgerlig og kirkelig bryllup i Vrtbovska hagen – terminene for borgerlig bryllup er imidlertid sterkt begrenset og må avtales i god tid i forveien.

 ► Kirkelig bryllup

Når det gjelder kirkelige bryllup er muligheten noe begrenset, ettersom de fleste kirkene i Praha er katolske. Også St. Nikolaus-kirken, som ligger på Gammelbyplasen, har f.o.m. i år sluttet med å vie de som ikke tilhører deres menighet – det er imidlertid fortsatt mulighet til å la se velsigne der (noe som foregår ved en seremoni som er mye likt selve vigselsseremonien).

Personlig har jeg god erfaring med St. Kliment kirken, som ligger tilhører Den tsjekkiske evangeliske brødre kirken (EvangelicalChurchof Czech Brethren)og ligger i Klimentska gateni Gamlebyen. Inne har kirken noen få restaurerte fragmenter av fresker fra det 14. århundre på veggene, noe som gjør at man blir minnet om hvor gammel kirken er.

Kliment-kirken er nemlig en av de eldste kirkene i Praha. På det stedet den står i dag var det i 1226 –  grunnlagt en benediktinerkloster. I midten av en liten park ble det i det 14. århundre bygget en enkel gotisk kirke med tårn. I 1784 ble den gjort om til en kornsilo, noe som medførte at den ble ikke bygget om, som så mange andre kirker. I 1850 ble den innviet på nytt av den evangeliske kirken og i årene 1893-94 ble den satt tilbake i sin opprinnelige gotiske tilstand).

I 1923 har Albert Einstein spilt der på orgel.

Hva kan jeg hjelpe med ?

Underveis svarer jeg på de spørsmål dere måtte ha i forbindelse med bryllupet, og forsøker å hjelpe og veilede dere så godt jeg kan.

 

 ► Jeg kan hjelpe dere med

Bestilling av bryllup på rådhuset eller kontakte presten
Oversette og fylle ut den tsjekkiske versjonen av søknaden
Oversette alle dokumentene, fylle ut alle skjemaer
Hente og levere inn dokumentene på registreringskontoret
Betale inn gebyret for vielse på forhånd (legge ut beløpet for dere!)
Være med dere til registreringskontoret (ev. fremmedpolitiet)
Være tolk ved vielsen
Hente vigselsattesten, skaffe stempelet hos byforvaltningen og apostilla på UD, oversette den til norsk og sende den rekommandert til dere
Ordne med fotograf, frisør, blomster, musikk, o.l. under vielsen
Gi tips om hotell, restaurant, severdigheter
Ordne med ekstra tolk, skulle dokumentene ikke være på norsk, eller skulle en av partene ikke være norsk

 ► Pris

BORGERLIG VIELSE
Den totale prisen er mellom 17.000 – 22.500 CZK om dere begge er norske, alle dokumenter er på norsk og i orden og vielsen skal foregå på rådhuset.

Skal vielsen foregå på en båt eller i en hage må det plusses på 10.000 – 15.000 CZK for leie av denne.

 

KIRKELIG VIELSE
Den totale prisen er mellom 21.500 og 30.000 CZK, om dere begge er norske, alle dokumenter er på norsk og i orden og vielsen skal foregå i en kirke.

Skal vielsen foregå på en båt eller i en hage må det plusses på 10.000 – 15000 CZK for leie av denne.

 

Pris for blomster, musikk, frisør, fotograf etc. er ikke medregnet, en pakke vill komme på mellom 8.000 og 12.000 CZK.

Hva kan jeg hjelpe med ?

MANDAG ELLER ONSDAG FØR VIELSEN
Jeg henter dere to på hotellet eller vi møtes på et avtalt sted og sammen går vi til registreringskontoret, der man skal underskrive søknadene som jeg har levert inn på forhånd, samt en del andre formularer. Når det er gjort, er vi ferdige den dagen – bortsett fra at jeg blir i ca en time til rådighet for eventuelle spørsmål de måtte ha.

 

SELVE BRYLLUPSDAGEN
På vigselsdagen skal brudeparet + alle gjestene møte opp nede i garderoben på rådhuset i Gamlebyen SENEST et kvarter før vielsen (treporten merket med “Weddings only”).
I garderoben skal det legges igjen alt det man ikke trenger under selve vigselen, som f.eks. yttertøy, vesker og bager, barnevogn o.l. Garderoben er bevoktet, så man trenger ikke å være redd for at noe blir borte. Når alle er der (og får beskjed om det) skal de følge meg opp i forværelset. Det er også mulig å komme fra garderoben med f.eks. rullestol direkte i seremonisalen.

 

FØR SEREMONIEN
Brudeparet, forloverne og tolken får beskjed om å gå inn i registreringskontoret på rådhuset for å ordne det byråkratiske – dvs. at passene skal sjekkes og forloverne skal skrives inn. HUSK – både brudeparet og begge forlovere må ha med passene sine!!! De andre venter da utenfor i forværelset. Etter det gir man beskjed om musikk og ev. tsjekkisk champagne. Deretter skal alle samles og får instrukser om å slå av mobiltelefoner, og ta alt med seg (Man går fra sal til sal og kommer ikke til å gå tilbake samme veien!) og hvordan man går inn i seremonisalen (brudeparet kan gå først eller sist, bruden kan leies av faren osv. – det er helt opp til brudeparet). De alle går inn til seremonisalen (når musikken starter) og de får beskjed om å gå inn.

 

SEREMONI
I seremonisalen kommer man til å bli tatt imot av en av damene fra registreringskontoret (tolken står ved siden av). Brudeparet kommer til å stå foran “alteret”, forloverne kommer til å stå bak de, alle andre skal sette seg. Om det er noen som skal fotografere eller ta opp video, er de fult velkommen til dette – bare de ikke beveger seg mellom vigselsmannen og brudeparet. Når alle er på plass kommer vigselsmannen.
Først blir det presentasjon av forlovede og vigselsmannen og så kommer en kort tale. Alt blir holdt først på tsjekkisk, deretter – avsnitt for avsnitt – på norsk. Når talen er over, kommer vigselsmannen til å henvende seg først til brudgommen med spørsmålet om han trer frivillig inn i ekteskapet med vedkommende. Brudgommen svarer JA (på norsk – det blir tolket til tsjekkisk) og deretter spør vigselsmannen bruden. Når hun har svart blir ekteskapet erklært for rettmessig inngått og så gjenstår bare påsettelsen av ringer (de ligger klare foran på “glassalteret”), det første ekteskapelige kyss og underskrivelse av protokollen.

Om brudeparet skal ha den aller første skål sammen med vigselsmannen og forloverne skjer det nå, ellers blir det gratulasjoner fra vigselsmannen + registerføreren og så gjenstår det å ta imot gratulasjoner fra forloverne, familien og gjester, før brudeparet og gjestene blir gitt beskjed om å stille seg opp og å gå samlet ut av seremonisalen.